چیزی که شما را به سمت جلو می برد ،ایمان است

بسیاری از مردم به دلیل نداشتن ایمان به خود همیشه در سطح متوسطی باقی می مانند و نمی توانند به درجات بالاتری صعود کنند. آن ها هم دوست دارند که برای خودشان کسب و کار داشته باشند و در زندگی ادامه …

آسان ترين راه براي گريختن از مشکلات، حل کردن آنهاست

مسائل و مشكلات زندگی ما واقعیت‌های تلخی هستند كه از آنها گریزی نیست. مهم این نیست كه مسئله و مشكلی نداشته باشیم زیرا برای ایجاد هیچ مشكلی و مسئله‌ای ما كارت دعوت نمی‌فرستیم بلكه مشكلات و مسائل طبیعی بوده و ادامه …

بحران‌ها رایج‌تر از آنچه فکر می‌کنیم، هستند…

بحران‌ها رایج‌تر از آنچه فکر می‌کنیم، هستند..بحران‌ها بخشی از زندگی هستند و اگرچه قرار نیست همیشگی باشند باید آنها را بپذیرید تا بتوانید خود را برای مقابله با آنها به طور مناسبی مجهز کنید.بحران‌ها بخشی از زندگی هستند و اگرچه ادامه …

موفقیت با قدرت فکر

لطفا محدوديت ها و شرايط كنونى زندگيتان را رهاكنيد

لطفا چند لحظه تامل كنيد،نه چيزى ببينيد،نه چيزى بشنويد،و نه درخواستى داشته باشيد،لطفا مواقعى زندگى را فقط زندگى كنيد…وقتى كه تمركزتان را از مشكلات بر مى داريد،به كاعنات اجازه مى دهيد پيرامون راه حل ها بگردند،و راهى براى تحقق اهدافتان ادامه …