چیزی که شما را به سمت جلو می برد ،ایمان است

بسیاری از مردم به دلیل نداشتن ایمان به خود همیشه در سطح متوسطی باقی می مانند و نمی توانند به درجات بالاتری صعود کنند. آن ها هم دوست دارند که برای خودشان کسب و کار داشته باشند و در زندگی ادامه …

آسان ترين راه براي گريختن از مشکلات، حل کردن آنهاست

مسائل و مشكلات زندگی ما واقعیت‌های تلخی هستند كه از آنها گریزی نیست. مهم این نیست كه مسئله و مشكلی نداشته باشیم زیرا برای ایجاد هیچ مشكلی و مسئله‌ای ما كارت دعوت نمی‌فرستیم بلكه مشكلات و مسائل طبیعی بوده و ادامه …