دی وی دی سمینار بزرگ سر رشته زندگی خود را در دست گیرید

 

نامم را پدرم انتخاب كرد،نام خانوادگى ام را يكى از اقوامم،ديگر بس است،بگذار سرنوشتم را خودم انتخاب كنم،اين محصول حاوى راه كارهايى بى نظير است ،براى در دست گرفتن سررشته زندگى،زيرا تمام زندگى شما از زمانى آغاز مى شود كه ،سررشته زندگى خودرادر تماميه جهات و نقاط در دست گيريد،در اين محصول مى آموزيم چگونه عمق ديد داشته باشيم،و آينده را اكنون ببينيم،چگونه سررشته پرسش هاى درست و نيرومند خودرا در دست گيريم،ياد مى گيريم تفاوت ميان افراد موفق و ناموفق چيست،ياد مى گيريم چگونه سررشته زمان خودرا در دست گيريم،ياد مى گيريم چگونه هدف هاى بزرگ داشته باشيم،ياد مى گيريم سررشته زندگى خودرا به دست مهربان خداوند بسپاريم،فقط شروع كنيم و بازيچه شرايط نشويم ،و زندگى خودرا به يك شاهكار تبديل كنيم.

      

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.