نیروی حال

هر کاری که می خواهیم انجام دهیم از خود بپرسیم که نشاط و آسودگی و سبکی وجود دارد اگر نداشت ما در زمان حال نیستیم .پس باید چگونکی کار را تغییر دهیم.
نگران حاصل کارتان نباشید فقط بر خود کار متمرکز باشید نتیجه به خودی خود خواهد آمد .این یک تمرین نیرومند معنوی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.